փակիր գրադարանի այս բաժինը Կահիրե
Դիտել փաստաթուղթը Գեղարուեստին դերը
Դիտել փաստաթուղթը Գըսսէտէն հիսսէ եախօտ միւլահազաթը ախլագիյէ վէ մէգալաթը միւնթէխապէ
Դիտել փաստաթուղթը Դիմակաւորներ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Խորէնեան երկսեռ վարժարանի հայոց ի Գահիրէ
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէնէ արաբերէն գրպանի բառարան
Դիտել փաստաթուղթը Մարիամ կամ ծաղիկի կողովը
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կանոնագիր Պօղոսեան ազգային երկսեռ վարժարանաց Աղեքսանդրիոյ