փակիր գրադարանի այս բաժինը Ադանա
Դիտել փաստաթուղթը Կիլիկիանըն էսրարը վէ Սէֆալէթի