փակիր գրադարանի այս բաժինը Նոր-Նախիջեւան
Դիտել փաստաթուղթը Խալիֆաթ
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Հայուհեաց խնամատար ընկերութեան Նոր-Նախիջեւանի վասն 1888 ամին
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Նոր Նախիջեւանի տրամադիկական արուեստ սիրողաց ընկերութեան վասն 1881 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Նոր-Նախիջեւանի հայուհեաց խնամատար ընկերութեան վասն 1882 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ հոգաբարձութեան թեմական դպրանոցի վիճակին հայոց Նոր Նախիջեւանի եւ Բեսսարաբիոյ, վասն 1883-84 ուսումն. ամի
Դիտել փաստաթուղթը Շխնոց
Դիտել փաստաթուղթը Ով է յանցաւորը
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ ամի տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1883 թուականին Քրիստոսի և Ազգիս Հայոց ՌՅԼԲ-1332 (1882, Նոր Նախիջևան )