փակիր գրադարանի այս բաժինը Նոր-Ջուղա
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբարի քերականութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ի պէտս փոխասաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կենսագրութիւն երկուց բարերարաց Ջուղայու տիկին Մարիամու Յ. Յարութիւնեան եւ պարոն Մանուկայ Յորդանանեան
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն քրիստոնէական պարտուց սրբոց խորհրդոց եւ պատուիրանաց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր հանդիսի տօնի Սրբոց Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք հոգեւորք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպահան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպահան: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան Հ. Արսենի Կոմիտասայ Բագրատունւոյ Մխիթարեանց