փակիր գրադարանի այս բաժինը Շամախի
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն շնորհաց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Շիլիոնեան կալանաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 1