փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Էջմիածին
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ Քրիստոնէական վարդապետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Գևորգյան ճեմարանի ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում կամ մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի