փակիր գրադարանի այս բաժինը Վան
Դիտել փաստաթուղթը Գաղթականութիւն ի Վասպուրականէ Սենեքէրիմայ արքային Արծրունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան կամ դպրոց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենագիտութիւն: Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենագիտութիւն: Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենագիտութիւն: Գ
Դիտել փաստաթուղթը Մրմունջք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան ցարդ եղածներէն տարբեր եւ դիւրուսոյց ոճով շինուած
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն Մեծին Վարդանայ եւ Տրդատայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսեալ պանդուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն դիւր ուսանելւոյ ի պէտս վարժարանաց