փակիր գրադարանի այս բաժինը Վան
Դիտել փաստաթուղթը Գաղթականութիւն ի Վասպուրականէ Սենեքէրիմայ արքային Արծրունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մրմունջք
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն Մեծին Վարդանայ եւ Տրդատայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսեալ պանդուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Վան քաղաք եւ իւր շրջակայք
Դիտել փաստաթուղթը Վասպուրական նահանգ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն դիւր ուսանելւոյ ի պէտս վարժարանաց