փակիր գրադարանի այս բաժինը Վարագ
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենեաց երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր վարուց սրբոյն Յովհաննու Մկրտչին Քրիստոսի