փակիր գրադարանի այս բաժինը Օքսֆորդ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի բանալի ճշմարտութեան