փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆօքշան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա եւ ի Լեհաստան