Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պռօշեան, Պերճ
Title: Սօս եւ Վարդիթեր
Publisher (standardized): տպ. Գաբրիել Մելքումյանցի և Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի հայ տպարանի Գաբրիէլի Մելքումեանց եւ Համբարձումայ Էնֆիաճյանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1860
Notes: Ազգային վիպասանութիւն: Յորինեաց Պերճ Ստեփաննոսեան Պռօշեանց Աշտարակեցի: Հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի աստուածընտիր եւ ազգասէր կաթուղիկոսի ամենայն հայոց:
Շարվ.` 18,5x11 սմ։
9 չհ., 227 էջ։
File size: 89,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia