Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Պատմութիւն նախնեաց վաճառականութեան եւ ճանապարհ հարստութեան
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1860
Notes: Թարգմ. Յովհաննէս Յովակիմեան: Տպագրութիւն Արամեան: Գրքում կա տպագրական վրիպակ, բացակայում է էջ (176-177), բայց միտքը շարունակվում է:
Շարվ. 17x10 սմ։
Ը, 230 էջ։
File size: 18,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia