Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Աբրահամեան, Յովհաննէս
Title: Բանալի գիտութեան ռուս լեզուի կամ ամենահեշտ կերպով
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյան
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1878
Notes: Ռուսաց լեզուի գրերն ու ճիշդ հնչմունքը հայերէն համապատասխան տառերովը մէկտեղ ճանաչել,- ռուսաց լեզուի հասարակաց մէջ գործածական բառերը՝ հայերէն հնչմունքներովն ու շեշտերովը միասին սովորիլ,- քաղաքավարական կանոններով կենցաղավարական խօսակցութիւններ անելու վարժիլ և վերջապէս ռուս քերականութեան սկզբունքը՝ հայերէն պարզ և ամենուն հասկանալի բացատրություններով՝ երեք ամսուան մէջ սովորիլ և իմանալ: Գործ Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 14x9 սմ։
Է, 111, XV, 1 չհ. էջ։
File size: 17,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia