Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կարապետ վարդապետ
Title: Անցք Տարոնոյ ուխտի
Publisher (standardized): տպագր. Սարյանի
Publisher (as it is on book): Սարըեան տպագրութիւն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1878
Notes: Գրեց Կարապետ վարդապետ միաբան Տարոնոյ ուխտի: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Շապիկը զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Տեղեկագրութիւն Սիվրիհիսարու (1872); Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Գաղատիոյ (1873); Տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ (1873); Կրկին տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ (1874); Տեղագրութիւն Կոստանդնուպօլսոյ եւ իւր շրջակայից յատակագիծ պատկերով Վոսփորի (1887) գրքերին:
Շարվ.` 12,3x7 սմ։
52 էջ։
File size: 7,12 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia