Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չերազ Մինաս
Title: Թէ ինչ շահեցանք Պէրլինի վեհաժողովէն
Publisher (standardized): տպագր. Եղիա Մ. Տնտեսյանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1878
Notes: Երկրորդ տիպ:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ» մատենագիտությունից: Հեղինակի և տպագրության տարեթվի տվյալները վերցված են էջ 6-ից:
Տպակից է` Հայաստան եւ Իտալիա (1879) գրքին:
Շարվ. 13x8 սմ։
29, 1 չհ. էջ:
File size: 3,85 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia