Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակը
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովսիսի Վարդանեան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1885
Notes: Այս գրացուցակը պատկանում է Թիֆլիսում գործող Կենտրոնական գրավաճառանոցի գրացուցակների թվին, որոնց մասին Ռ. Իշխանյանը իր «Հայ մատենագիտության պատմության» Բ հատորի 360 էջում նշում է. «1880-ական թվականներից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը եղել է Թիֆլիսի ամենից ավելի աշխույժ գործող գրավաճառանոցը: Այն հրատարակել է մի տասնյակից ավելի գրացուցակներ, որոնք կոչվում էին Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերեն գրքերի ցուցակ: Նրանք բոլորը այբբենական կառուցվածք ունեն և տարբեր մեծության են (մինչև 100 և ավելի էջեր)»: Տիտղոսաթերթին՝ զարդ:
Շարվ. 15x10 սմ։
24 էջ։
File size: 8,22 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia