Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փանոսեան, Կարապետ Յ.
Title: Միւսթէտիյի սահմանադրութիւն
Publisher (standardized): տպ. Յ. Միւհենտիսյան
Publisher (as it is on book): Յ. Միւհէնտիսեան թապխանէսինտէ
Place (standardized): [Կ. Պոլիս]
Year of Publication: 1861
Notes: Ազգային վերջին դեպքերու վրայ: Գրքի հայերեն թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանեանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտություն (1727-1968)թթ.» գրքից, էջ 120:
Նկարագրված օրինակը շապիկ և տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրից: Տպագրության վայրը նշվել է ըստ տպարանի: Տպարանի և տպագրության թվականի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Հայատառ թուրքերեն:
Գրքի թվային տարբերակը Հայաստանի ազգային գրադարանին է տրամադրել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանը:
8 էջ։
File size: 8,15 MB
Holdings: Lebanon, Antelias, Armenian Catholicosate of Great House of Cilicia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia