Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մէմօրիա եանի Վենետիկ միաբանութիւնու Էրմէնի Մխիթարեան րահիպլէրինին Ալէյհինէ Միւքէրրէրէն զիւհուրա կէլէն շէքվալէրին սէպէպլէրինի թաֆսիլ իւ պէյան իչուն
Publisher (standardized): տպ. Հենրի Գայոլի
Publisher (as it is on book): Հ. Քայօլուն թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Պէյօղլու
Year of Publication: 1853
Notes: Յիշատակագիր կամ Վենետիկի Մխիթարեան հայ եկեղեցականներուն մասին ի յայտ եկած դժգոհութեանց պատճառներուն բացատրագիր Հռոմի պապական վարչութեան մատուցուած:
Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Րօմա Տիվանլէրինէ թագտիմ օլունան: Պիր րէսալէ: Լիսանը թալիանիտէն թէրճիւմէ իյլէտի պահրիէ պաշ թէրճիւմանը Յ. Վարդանեան:
Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 18x12 սմ։
48 էջ։
File size: 13,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 781-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia