Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բլանշար, Պիեր
Title: Փելիքս եւ Պաւլինէ կամ Ժուրայ լեռան տակի գերեզմանը
Publisher (standardized): տպ. Ճանիկ Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1859
Notes: Վիպասանութիւն:
Թարգմանութիւն իտալականէ Գրիգորի Թորոսեան:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Կա տպագրական վրիպակ՝ 119 էջի փոխարեն տպագրված է 118, 142 էջի փոխարեն տպագրված է 144:
Տպակից է՝ Հերման եւ Դորոթէա (1883); Աբբա Քօնսթանթէն (1885); Փոքրիկ տղու մը յուշավէպը (1883) գրքերին:
Շարվ. 13x8,5 սմ։
Զ,192 էջ, նկ.:
File size: 29,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia