Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տիսօ (Թիսօ)(Simon Andre Tissot)
Title: Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ
Publisher (standardized): տպ. (գործարան) Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.Պօլիս
Year of Publication: 1880
Notes: (L’ Onanisme): Վերստին հրատարակուած ընտիր յառաջաբանով մը ի Տօքթէօր Է. Գլէմանէ 1875-ին: Թարգմանեց Եղիազար Մուրատեան:
Շապիկը՝ գծափակ: Շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 92-ի փոխարեն տպագրված է 2: Բացակա են 130, 131 էջերը:
Տպակից է՝ Բնական առողջութեան վերաբերեալ խրատներ (1874); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1870, Տետրակ Ա.); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1871, Տետրակ Բ.); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1871, Տետրակ Գ.); Կազմախօսութիւն, բնախօսութիւն եւ առողջապահութիւն ատամանց (Առաջնորդ առողջապահութեան: Հտ. 1.- 1899); Առողջապահութիւն վարժարաններու (Առաջնորդ առողջապահութեան Գ. - 1899: Հտ. 3: Մասն առաջին); Գինովութիւն: (Առաջնորդ առողջապահութեան Հտ. 20. - 1898); Քոլերան մեր դուռներուն առջեւ (1910) գրքերին:
Շարվ. 13x8 սմ։
Է, 188, 2 չհ. էջ:
File size: 45,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia