Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պօղոս Անդրիանուպօլսեցի
Title: Պէշ տէհր ֆէրգի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Մար Եագուպ էրմէնի մանասթըրընտէ
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Գուտս Շէրիֆտէ
Year of Publication: 1867
Notes: Ահտի աթիգտէ տէրճ օլան նագլիյէթլէր հագգընտէ իւչ ճիլտ թագսիմի իլէ:
Գուտս Շէրիֆ Րահիպլէրինտէն սապըգ Ըստանպօլ փաթրիգի էտիրնէլի Պօղոս Եպիսկոպոսուն ղայրէթի իլէ ինշա:
Պասմա իւչիւնճիւ տէֆա: Ճիլտի սանի: Տէօրտիւնճիւ Տէհրին, հռութուն, տօբիթին, յուդիթիւն վէ եսթերին նագլի: Հայատառ թուրքերեն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ: Տիտղոսաթերթից առաջ` «Զանազանութիւն հինգ դարուց»:
Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Շարվ. 17x9,5 սմ։
8 չհ., 520 էջ։
File size: 152 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia