Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Սարգսեան, Սահակ
Title: Բարի մարդէն չար մարդոյն
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1860
Notes: Պատասխանէ Տ. Սահակ քահանայ Տ. Սարգսեան: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի սրբազնագոյն կաթուղիկոսի ամենայն հայոց պատրիարքութեան սրբոյ Երուսաղեմի Տ. Յօհաննու արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ.-Պօլսոյ Տ. Սարգսի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Պատասխան առաջին: Նկարագրությունը կատարված է նաև շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 13x6,5 սմ։
106 էջ։
File size: 82,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia