Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բողոք երկրորդ առ Ազգային ընդհանուր ժողովն զոր խոնարհաբար մատուցանէ ամբողջ միաբանութիւնն Սուրբ Երուսաղէմի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1861
Notes: Տպագրեալ հրամանաւ Սուրբ ժողովոյն:
Տպակից է՝ Հերքումն անիրաւ զրպարտութեանց եւ աղերս առ ընդհանուր բարեխորհուրդ Ազգային ժողովն (1861); Հենրիկոս եւ Մարիամ կամ երկու որբերը (1870) գրքերին:
Շարվ. 14x7 սմ։
39 էջ։
File size: 7,93 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 50331-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia