փակիր գրադարանի այս բաժինը Քաջունի Մանուէլ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն հին եւ նոր Հայաստանեայց դպրատանց տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց: Հտ. 1 (A-L)
Դիտել փաստաթուղթը Բնաբանութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բնաբանութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համարողութիւն (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Համարողութիւն (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Մեղուաբուծութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մեքենականութիւն տեսական եւ գործական
Դիտել փաստաթուղթը Մէզարտա պիր իզտիվաճ