Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քաջունի Մանուէլ
Title: Մէզարտա պիր իզտիվաճ
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաաի Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթամպուլ
Year of Publication: 1888
Notes: Սիւրիա ատաթընա միւթէալիք: Պէշ բէրտէի հավի թէաթրօ: Հէր հագգ միւէլլիֆինէ այիտ տիր: Միւէլլիֆի Քաջունի
Ամուսնութիւն գերեզմանում: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 14,5x9 սմ։
80 էջ:
File size: 47,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 148-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia