փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆուադ Մուհամեդ
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի սարֆը Օսմանի