փակիր գրադարանի այս բաժինը Բերթումեան Աղամալեան, Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Աղբիւր բացեալ