փակիր գրադարանի այս բաժինը Գազանճեան Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը: Մասն Ա-Բ