փակիր գրադարանի այս բաժինը Գաթըրճեան, Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Բան դամբանական ի մահ Պետրոս Էֆէնտիի Եաղլըգճեան
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհի կեղծիք եւ իրաց ճշմարտութիւնք ի բանի վարդապետութեան եւ պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հանգիստ երանելւոյն Յովհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական տարբերութիւն Կաթուղիկէ եւ Էջմիածնական դաւանութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցմեր ժամանակս