փակիր գրադարանի այս բաժինը Գովրիկեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի արքայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի արքայութեան (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն երկրագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր պատմութիւն համառօտ ազգային դպրոցաց համար