փակիր գրադարանի այս բաժինը Գորբունով-Պոսադով, Ի.
Դիտել փաստաթուղթը Տառապեալների ծառայ Ռօխը եւ նորա շունը