փակիր գրադարանի այս բաժինը Աբովեան, Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան (1877)