փակիր գրադարանի այս բաժինը Էքսէրճեան, Բարսեղ Ե.
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի: Հտ. 2