փակիր գրադարանի այս բաժինը Թիլո Լուդովիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական դասագիրք պարզ ուսողութեան