փակիր գրադարանի այս բաժինը Խոսրով Անձեւացի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն աղօթից պատարագին