փակիր գրադարանի այս բաժինը Մամիկոնեան, Յովհան
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Մամիկոնենի եպիսկոպոսի Պատմութիւն Տարօնոյ