փակիր գրադարանի այս բաժինը Աղաբէգեան, Մարկոս
Դիտել փաստաթուղթը Գարեգին Սրուանձտեանց
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր կաթողիկոսութեան ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր ամենայն հայոց Կաթուղիկոսութեան այժմեան վիճակին վրայ