փակիր գրադարանի այս բաժինը Աղապալեան, Մ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ բնագիտութեան