փակիր գրադարանի այս բաժինը Աճառեան, Հրաչեայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին