փակիր գրադարանի այս բաժինը Աճէմեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Ներշնչութիւնք արդեան ժամանակի