փակիր գրադարանի այս բաժինը Յակոբեան, Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Հէր ատէմին տօսթու եախօտ գավաիտի հըֆզը սըհհէթ