փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննիսեանց, Աբիսողոմ
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք ռուսերէնից-հայերէն