փակիր գրադարանի այս բաժինը Անկըս
Դիտել փաստաթուղթը Միւրշիտ ի թալիպին Քիթապ ը Մուգատտէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն Սուրբ Գրոց ուսմանը: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն Սուրբ Գրոց ուսմանը: Մասն 2