փակիր գրադարանի այս բաժինը Պոթէն քահանայ
Դիտել փաստաթուղթը Իրք հանդերձեալ աշխարհին