փակիր գրադարանի այս բաժինը Պոլանտէն Գոնրատ
Դիտել փաստաթուղթը Հինն աստուած