փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօնայ, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ երկնից