փակիր գրադարանի այս բաժինը Ռաբբի Սամուէլ
Դիտել փաստաթուղթը Գործ ոսկեղինիկ Սամուէլ Ռաբբի հրէի