փակիր գրադարանի այս բաժինը Ռուսինեան, Ն.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային հանգանակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք փիլիսոփայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն առ ընտրողս
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղախօսութիւն արդի հայ լեզուին