փակիր գրադարանի այս բաժինը Սարգիսեան Ներսիս
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս