փակիր գրադարանի այս բաժինը Սեբէոս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն